Manager postępowań wewnętrznych w zarządzaniu kryzysowym

Manager postępowań wewnętrznych w zarządzaniu kryzysowym – zapisz się na szkolenie online

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie organizacji do zgodnej z prawem i przede wszystkim skutecznej reakcji na sytuacje, które mogą zakłócić jej działalność i spowodować szkody w jej stabilności finansowej lub prawnej.

Szkolenie ma pokazać w sposób praktyczny konkretne postępowanie w sytuacji kryzysowej, oraz wskazać rozwiązania, które pomagają ustrzec się przed taką sytuacją, w tym przede wszystkim sposoby pozyskiwania informacji, a w przypadku jej wystąpienia jak pokierować postępowaniem wyjaśniającym.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie  skierowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacji za bezpieczeństwo organizacji, a w szczególności do:

właścicieli firm, członków rad nadzorczych, kadry zarządzającej/zarządu organizacji,

przedstawicieli instytucji publicznych w tym wójtów/burmistrzów/prezydentów miast,

specjalistów ds. bezpieczeństwa i ochrony danych,

specjalistów ds. zarządzania ryzykiem,

audytorów i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji,

adwokatów, radców prawnych,

Jakie tematy zostaną poruszone podczas szkolenia?

Zajęcia będą realizowane w formie wykładów i warsztatów, podczas których poruszone zostaną takie zagadnienia jak:

przywództwo i komunikacja w zarządzaniu bezpieczeństwem,

kształcenie podstawowych umiejętności związanych z komunikacją podczas sytuacji kryzysowej,

metody, techniki i źródła pozyskiwania informacji,

informacja jako narzędzie do zachowania ciągłości bezpieczeństwa,

koncepcje i modele bezpieczeństwa i ciągłości działania,

analiza  schematu postępowania na podstawie przykładowej informacji o wystąpieniu sytuacji kryzysowej

prowadzenie postępowań wewnętrznych,

rola i odpowiedzialność kadry zarządzającej w trakcie wystąpienia sytuacji kryzysowej,

Po szkoleniu uczestnicy zdobędą niezbędne kompetencję aby samodzielnie:

skutecznie komunikować się podczas sytuacji kryzysowej,

pozyskiwać informacje pozwalające uniknąć sytuacji kryzysowej, a w przypadku jej wystąpienia zminimalizować jej skutki,

przygotować się do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

korzystać z narzędzi niezbędnych do prawidłowego zarządzania w sytuacji kryzysowej,

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma:

certyfikat świadczący o ukończenia szkolenia, po zdanym egzaminie

popracowania dotyczące poruszanej tematyki


Termin szkolenia: 09.09.2022, 12.09.2022, 13.09.2022, 14.09.2022, 25.09.2022 (oficjalne zakończenie wraz z wręczeniem certyfikatów

Miejsce: Platforma ZOOM, oficjalne zakończenie Poznań; ul. Zagrodnicza 20

Czas trwania: około 35 godzin

Cena: 2500 pln/brutto*

*Dla uczestników szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa, organizowanego przez Agencję Bezpieczeństwa i Detektywistyki, w terminie 10-11.09, 17-18.09, 24-25.09 przewidziany jest RABAT. Cena za oba szkolenia wynosić będzie 3520 pln/brutto.

Jeśli ukończyłeś już u nasz szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa, cena za szkolenie będzie wynosić 2100 pln/brutto.


Prowadzący

Płk rez. Tomasz Urbaniak 
 • ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu i strategicznego wywiadu konkurencyjnego, 
 • dyplomowany analityk Compliance i AML/CFT oraz konsultant obsługi zgłoszeń o nieprawidłowościach, 
 • CEO firmy konsultingowej „INSIGILO” i Project Manager w „ISEC Sp. z o.o.”,
 • Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,
 • Ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w zakresie problematyki bezpieczeństwa procesów biznesowych.

Ma wieloletnie doświadczenie pracy na szczeblach kierowniczych. Zarządzał procesami compliance i polityką bezpieczeństwa informacji. Realizował zadania z zakresu zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, ochroną informacji niejawnych, wdrażania oraz modelowania procedur kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa osobowego. Prowadził postępowania wyjaśniające, dochodzenia wewnętrzne oraz postępowania dyscyplinarne. Od 2020 r. prowadzi komercyjną działalność doradczą w zakresie bezpieczeństwa biznesu i wywiadu strategicznego.

Michał Lorenc
 • współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Praktyków Compliance,
 • prezes Zarządu firmy Celius Sp. z o.o., specjalizujący się w doradztwie z zakresu: bezpieczeństwa biznesu, compliance, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, sprzedaży, negocjacji,
 • posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako menedżer wyższej kadry zarządzającej, które zdobył w firmach zagranicznych i polskich (Henkel, Siemens, Philips, Wincor-Nixdorf, Sygnity, ABC Data),
 • od 10 lat prowadzi szkolenia dla menedżerów prywatnego sektora biznesowego w zakresie: zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa procesu biznesowego, compliance, antykorupcji, rozpoznawania i przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości gospodarczej, kontrwywiadu biznesowego, metod prowadzenia trudnych negocjacji, arbitrażu biznesowego, profilowania ryzyka personalnego menedżerów w sektorze prywatnym.
Mirosław Radoła
 • nauczyciel dyplomowany, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,
 • ukończył studia podyplomowe z Nadzoru Pedagogicznego z Elementami Ewaluacji i Przedsiębiorczości, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oraz studia podyplomowe z informatyki,
 • ukończył kurs audytora wewnętrznego organizowanego przez Polska Izbę Handlu oraz kurs z andragogiki.
Maciej Zygmunt
 • współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Praktyków Compliance,
 • założyciel działającej od 2010 roku Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki,
 • absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Podyplomowych Studiów Inwestycji Kapitałowych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,
 • były naczelnik Wydziału Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Poznaniu, młodszy inspektor w st. sp.,
 • od 2009 roku licencjonowany detektyw specjalizujący się w bezpieczeństwie biznesu,
 • były wykładowca na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, od 2017 roku wykładowca na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a od 2021 roku wykładowca na Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k. Warszawy.

Nie od dziś wiadomo, że dobry detektyw, który aktywnie działa w swoim zawodzie ze względu na charakter wykonywanej pracy powinien szczególnie dbać o ochronę swojego wizerunku. Z tego względu informacje dotyczące prowadzącego zostaną ujawnione jedynie uczestnikom szkolenia.

Zapisz się na szkolenie i zdobądź odpowiednią wiedzę i kompetencje, które znacznie ułatwią Ci samodzielne prowadzenie zleceń detektywistycznych

Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy za pomocą formularza lub pod numerem telefonu:
+48 513 558 068

Nasi Partnerzy